เงื่อนไขคะแนนสะสม M Point


บริการแบ่งชำระ 0% ในห้างฯ

บริการที่จอดรถพิเศษ (Reserved Parking)

เพิ่มชั่วโมงจอดรถฟรี 2 ชั่วโมง
(Extended Parking Hours)

บริการห้องรับรองพิเศษ (Platinum M Club Lounge)

บริการจัดส่งสินค้า (Delivery Service)

บริการผู้ดูแลระหว่างการช้อปปิ้ง ภายในห้างฯ
(Personal Assistant)

เพิ่มความสะดวกให้คุณช้อปปิ้งโดยไม่ต้องถือถุงสินค้า (Hands Free Shopping)