โครงสร้างสายงาน

สายวาณิชธนกิจของธนาคารฯ มีทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์และความชำนาญของทั้งธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ ในการเสนอขายหลักทรัพย์ การควบรวมกิจการ ตลอดจนศักยภาพของการเสนอขาย รวมทั้งงานวิจัยที่ครอบคลุมทุกด้านของธุรกิจ

ibd-organization-th.jpg