banner-wholesale-banking.jpg

เกี่ยวกับเรา

 • ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจวาณิชธนกิจของประเทศ ที่มีประวัติผลงานความสำเร็จจากการให้บริการด้านวาณิชธนกิจที่เป็น
  ธุรกรรมครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในหลายๆ โอกาส ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและผลงานที่ผ่านมาของเราแสดงถึงความเชี่ยวชาญและศักยภาพอันแข็งแกร่งในการดำเนินงานและคุณภาพการให้บริการได้เป็นอย่างดี ทั้งในการจัดโครงสร้างธุรกรรมและการดำเนินธุรกรรมให้บรรลุผลสำเร็จ
  • มูลค่ารวมการเสนอขายหลักทรัพย์ของเราเป็นหนึ่งใน 3 อันดับแรกของประเทศ โดยมีมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ นับตั้งแต่ปี 2548
  • มูลค่ารวมธุรกรรมการเป็นที่ปรึกษาด้านการควบรวมกิจการของเราเป็นหนึ่งใน 3 อันดับแรกของประเทศ โดยมีมูลค่ารวมกว่า 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐ นับตั้งแต่ปี 2548
  • การเสนอขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่อประชาชน (Property Fund Public Offering หรือ PFPO) ของธนาคารฯ เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ด้วยมูลค่ารวมการเสนอขายกว่า 650 ล้านเหรียญสหรัฐ นับตั้งแต่ปี 2548
 • เราให้บริการด้านวาณิชธนกิจที่ครอบคลุมด้วยบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่การระดมทุนไปจนถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน ทีมงานของเรากว่า 50 คนประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ยาวนานในการให้บริการด้านวาณิชธนกิจ มีศักยภาพในการจัดการการระดมทุนและการให้คำปรึกษาทางการเงินของธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนได้เป็นอย่างดี
 • ในฐานะธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกของประเทศ เราจึงมีความสัมพันธ์ที่กว้างขวางและประสบการณ์ในการทำงานอันยาวนานร่วมกับกลุ่มบริษัทชั้นนำและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การบริการและการประสานงานครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและมีความราบรื่น เพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่ลูกค้า
 • ความเชี่ยวชาญของสายวาณิชธนกิจผนวกกับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของธนาคารฯ ทำให้เราสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างบูรณาการ และเป็นพันธมิตรทางการเงินชั้นยอดในทุกช่วงวงจรของธุรกิจ

about_IBD_121102.jpg