ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตร สำหรับร้านค้ารับบัตรชำระเงิน พร้อมแพกเก็จพิเศษ

คือการนำผลิตภัณฑ์ร้านค้ารับบัตรชำระเงิน และการบริหารเงินที่สำคัญสำหรับธุรกิจ รวมกันไว้เป็นแพ็กเกจ ด้วยการสมัครแพ็กเกจเพียงครั้งเดียว ก็สามารถใช้บริการบริหารเงินที่ครอบคลุมทั้งการรับและจ่ายเงินของธุรกิจ เพื่อให้ได้รับความสะดวก และคุ้มค่ายิ่งขึ้น

 

btn-download_th.jpg
 

title_contact_th.png

 

contact_info_th.png    scb_point_th.jpg