ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ตราสารหนี้ระยะยาว - หุ้นกู้

หุ้นกู้ เป็นตราสารทางการเงินที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ออกโดยบริษัทเอกชน ซึ่งมี ฐานะเป็น "ลูกหนี้" และผู้ลงทุนมีฐานะเป็น "เจ้าหนี้" เพื่อระดมเงินจาก ประชาชนทั่วไป

การให้บริการจำหน่ายหุ้นกู้ มีทั้งตลาดแรกและตลาดรอง ดังนี้

ตลาดแรก (Primary Market)

หมายถึง ธนาคารในฐานะผู้จำหน่ายได้นำเสนอหุ้นกู้ ให้กับผู้ลงทุนกลุ่มแรกโดยตรงจากบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นผู้ออกหุ้นกู้ตามราคาเสนอขายและดอกเบี้ยของหุ้นกู้

ตลาดรอง (Secondary Market)

หมายถึงการที่ธนาคารรับซื้อ-จำหน่ายหุ้นกู้ที่เคยออกจำหน่ายจากตลาดแรกมาแล้ว ดังนั้น ตลาดรองจึงมีทั้ง 2 ด้านคือ

  • ธนาคารขายหุ้นกู้ในตลาดรองให้กับลูกค้า
  • ธนาคารรับซื้อหุ้นกู้จากลูกค้าเกิดในกรณีที่ลูกค้าที่เคยลงทุนหุ้นกู้ไว้ และต้องการขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
ปัจจุบันธนาคารมีการรับซื้อ-ขายพันธบัตรในตลาดรองจำนวนหลายรุ่นดังนี้
  • หุ้นกู้ บมจ .ปูนซิเมนต์ไทย จำนวน 7 รุ่น คือ SCC # 1- 7
  • หุ้นกู้ บมจ .เยื่อกระดาษสยาม จำนวน 2 รุ่น คือ SPP # 1- 2
  • หุ้นกู้ บจ . โทเทิ่ล แอคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำนวน 2 รุ่น คือ TAC05OA และ TAC064A
  • หุ้นกู้ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำนวน 4 รุ่น คือ AIS#10, AIS04NA, AIS06NA และ AIS073A
  • หุ้นกู้ บริษัทอื่น ๆ ที่ลูกค้าสนใจลงทุน หรือ หุ้นกู้อื่น ๆ ที่ลูกค้าลงทุนอยู่ และต้องการจะขายก่อนครบกำหนด สามารถติดต่อมายังธนาคาร เพื่อสอบถามอัตราผลตอบแทนหรือราคาที่เสนอซื้อ-ขาย ได้

 

[[tab-in-page]]

title_contact_th.png

 

contact_info_th.png    scb_point_th.jpg