ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ธนาคารขอแจ้งปิดบริการ SCB Easy Application ชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบ

 

 

เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการ SCB Easy Application

 


           ตามที่ธนาคารได้มีการปรับปรุงระบบ SCB Easy Application ใหม่ ธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องปิดบริการชั่วคราว
โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาดังต่อไปนี้

 

  • ปิดระบบตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561  เวลา 00:00 – 03:00 น.

 

          ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการ SCB EASY Application ได้หลังจากเวลาช่วงดังกล่าว และสามารถใช้บริการผ่าน
SCB Easy Net ได้ตามปกติ

 

                                                                                    ขอแสดงความนับถือ
                                                                             ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)