ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ธนาคารขอแจ้งปิดการให้บริการบางเมนู SCB Easy Application และ SCB Easy Net เพื่อพัฒนาระบบ

 

 

เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการ SCB Easy Application / SCB Easy Net


        ธนาคารใคร่ขอเรียนแจ้งลูกค้าทุกท่าน เนื่องด้วยในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ธนาคารจะปิดปรับปรุงระบบ SCB Easy Application / SCB Easy Net จึงมีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการบางเมนูตั้งแต่เวลา 01.00 – 02.30 น. โดยลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการในวันเวลาดังกล่าว ดังนี้

 

  1. เมนูการโอนเงิน
  2. เมนูการเติมเงิน
  3. เมนูการจ่ายเงิน


        ทั้งนี้ ลูกค้าจะสามารถใช้บริการ SCB EASY Application / SCB Easy Net ได้หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว

 

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย