ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ไทยพาณิชย์จัดพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ ๑๑๑ ปีแห่งการก่อตั้งธนาคารไทยพาณิชย์

 

 

               สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเสด็จเปิดนิทรรศการ “พุทธศิลป์ และศิลปกรรม ในรอบ ๑๑๑ ปี ของธนาคารไทยพาณิชย์” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารไทยพาณิชย์ ครบ ๑๑๑  ปี โดยนำภาพจิตรกรรมที่เป็นสมบัติของธนาคารฯ ที่ผู้บริหารในสมัยต่างๆ ได้สะสมไว้มาจัดแสดง ด้วยตระหนักถึงคุณค่าและความตั้งใจจริงของธนาคารฯ ในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีของคนไทยไว้เพื่อให้เป็นสมบัติของชนรุ่นต่อๆ ไป โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานร่วมรับเสด็จ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

 

111y-11.jpg

 

               ในโอกาสนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ ๑๑๑ รูป และพิธีพราหมณ์บวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ผู้ทรงก่อตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมถวายสักการะผ้าห่มต้นศรีมหาโพธิ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  และจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ๑๑๑ ตัว เพื่อร่วมสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ โดยจะนำส่งมอบแก่ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ในพระราชดำริ และพิธีรับขวัญพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน ๑๑๑,๐๐๐ ตัว ซึ่งนำไปปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับสมดุลให้กับสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป

 

111y-12.jpg