ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

จองซื้อหุ้นกู้ซีพีออลล์ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน

AW_SCB-CP-All_JP_V2.jpg