ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมพิธีลงนามในสัญญาเงินกู้ ( Credit Facilities Agreement ) สำหรับดำเนินโครงการรถไฟฟ้า

 

nws-171011-bts-01.jpg


            คุณอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Multi-Corporate Segment และผู้บริหารสูงสุด Corporate Segment ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมพิธีลงนามในสัญญาเงินกู้ ( Credit Facilities Agreement ) สำหรับดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง จำนวน 63,360 ล้านบาท ให้กับบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด โดยธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ (Lead Arranger) และธนาคารกรุงไทย ร่วมสนับสนุนด้านการเงินดังกล่าว โดยมีคุณคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด และบริษัทอีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ร่วมพิธี ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพ ฯ

 

            ทั้งนี้ การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านระบบขนส่งมวลชนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว และสามารถเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าสายหลักอื่น อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของการขับเคลื่อนแนวนโยบายการพัฒนาเมืองกระจายสู่พื้นที่รอบนอก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ธนาคารไทยพาณิชย์มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป  


nws-171011-bts-02.jpg