ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ธนาคารแจ้งปรับปรุงระบบบริการตัดชำระค่างวดเงินกู้โดยหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) เป็นตัดชำระตรงวัน

 

 

newAnnoucATSnewB-01.jpg