ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ไทยพาณิชย์ จัดพิธีปิดโครงการ “พัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ รุ่นที่ 22” เสริมแกร่งทายาทธุรกิจสืบทอดความสำเร็จอย่างมั่นคง

 

 

1B5A2284 resized.JPG

 

 

               ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีปิดโครงการ “พัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ รุ่นที่ 22” (SCB Young Entrepreneur Program – YEP) ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมของทายาทธุรกิจในการสืบทอดกิจการให้สามารถบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ พร้อมเพิ่มพูนทักษะและวิสัยทัศน์ให้การดำเนินธุรกิจครอบครัวเติบโตอย่างมั่นคง โดยมีนางพิกุล     ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าเอสเอ็มอี  และผศ.ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จหลักสูตร โดยโครงการดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมากในทุกรุ่น ทั้งนี้พิธีได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

 

yep22.jpg