ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 3.05% จองซื้อขั้้นต่ำ 100,000 บาท

 

 

 

BXXX_PTTCG_Landing-page.jpg