ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

เตรียมพร้อมให้บริการ SCB Easy Application 3.0 โดยไม่จำเป็นต้องปิดระบบ SCB Easy Application และ SCB Easy Net

 

 

เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการ SCB Easy Application / SCB Easy Net


              ตามที่ธนาคารได้แจ้งการปิดระบบ SCB Easy Application และ SCB Easy Net ของธนาคารเป็นการชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ SCB Easy Application 3.0 โดยธนาคารจะปิดระบบ SCB Easy Application ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 20:00 น. - วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 07:00 น. และ ระบบ SCB Easy Net ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 20:00 น. - วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 01:00 น.นั้น

             ปัจจุบันธนาคารสามารถเตรียมพร้อมให้บริการ SCB Easy Application 3.0 ดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องปิดระบบ SCB Easy Application และ SCB Easy Net ธนาคารจึงขอแจ้งยกเลิกการปิดระบบ SCB Easy Application และ SCB Easy Net ในช่วงเวลาข้างต้นดังนั้น ลูกค้าจึงยังสามารถใช้งาน SCB Easy Application  และ SCB Easy Net ได้ทุกฟังก์ชั่นเหมือนเดิมทุกประการ

             ทั้งนี้ หลังจากการเปิดให้บริการในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 การจัดการบัญชีในการทำธุรกรรม วงเงิน และข้อมูลต่าง ๆ ใน SCB Easy Application และ SCB Easy Net จะถูกบริหารจัดการแยกกัน นอกจากนี้ ในการให้บริการ SCB Easy Application 3.0 นี้ลูกค้าจะยังไม่สามารถใช้บริการดังต่อไปนี้ได้

 

  1. นำ User/Password ของ SCB Easy Net มา Register ใน SCB Easy Application ใหม่
  2. สมัครบริการ Easy Bill และ e-Bill
  3. แลกของรางวัลบัตรเครดิต ผ่าน Application
  4. สับเปลี่ยนกองทุน การตั้งเวลาซื้อขาย และยกเลิกการตั้งเวลา
  5. ใช้ SCB Easy Application  เพื่อ Delete Account ที่ผูกไว้
  6. เรียกดูบัญชีประเภทเผื่อเหลือ เผื่อขาดเผื่อเรียก (Flexible Fixed)
  7. บัญชีตั๋วแลกเงิน
  8. เรียกดูประเภทการทำรายการโอน เติม จ่าย อย่างใดอย่างหนึ่ง
  9. ตั้งรายการโอนเงินเข้าบัญชีใด ๆ ไว้ล่วงหน้า


            โดยการบริการดังกล่าวข้างต้นนี้ ธนาคารจะพัฒนาให้ใช้ได้ และแจ้งให้กับลูกค้าทราบต่อไป

 

 

ขอแสดงความนับถือ            
                                                                                                              ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)