ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

เสนอขายหุ้นกู้ บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวเล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) อายุ 5 ปี 3 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี

ITD.jpg