ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ไทยพาณิชย์เดินหน้าจัดกิจกรรมอบรมนักการเงินในเมียนมา

 

 

bankers-academy-myanmar_600px.jpg

 

 

              ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการเงินในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการ “SCB Bankers Academy” ร่วมกับสมาคมธนาคารแห่งเมียนมา เตรียมจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านการเงินแก่นักการเงินการธนาคารในเมียนมา เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของนักการเงินการธนาคารในเมียนมาสู่ระดับสากลเพื่อตอบรับความก้าวหน้าทางการเงินการธนาคารในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางกิตติยา โตธนะเกษม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Financial Officer ลงนามร่วมกับ ประธานกรรมการธนาคารเมียนมาโอเรียนทัลแบงค์ ตัวแทนสมาคมธนาคารแห่งประเทศเมียนมา เมื่อเร็วๆ นี้ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา