ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

แจ้งปิดทำการสาขาชั่วคราว วันที่ 10 มกราคม 2560 (9.30 น.) จำนวน 2 สาขา เนื่องจากเกิดอุทกภัย

 

แจ้งปิดทำการสาขาชั่วคราว วันที่ 10 มกราคม 2560 (9.30 น.) จำนวน 2 สาขา ดังนี้

  1. 5273 - สาขาชะอวด (นครศรีธรรมราช)
  2. 0722 - สาขาบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)