ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ชี้แจงกรณี ATM Skimming

text.jpg

atm-1.jpg
atm-2.jpg

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.thaicert.or.th