ที่อยู่: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน
สายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 17 โซนบี 9
ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพ 10900
การเดินทาง: คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนที่
โทรศัพท์: 0 2544 3644