Announcements

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ – ข้อเขียน


ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

วันที่จัดสอบ สถานที่จัดสอบ  
- -
- -
- -
- -
- -

ตำแหน่งงานว่าง

-

รางวัลที่ธนาคารได้รับ


ไทยพาณิชย์ได้รับรางวัล Best Bank in Thailand 2008

ไทยพาณิชย์คว้ารางวัลใหญ่ Best Bank in Thailand 2008 จาก Euromoney.

ครึ่งปีแรก 2551 ไทยพาณิชย์คว้ามากกว่า 20 รางวัลยอดเยี่ยม

ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ธนาคารไทยพาณิชย์สามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยม รวมถึงการได้รับการจัดอันดับที่โดดเด่นจากนิตยสาร และสถาบันอันมีชื่อทั้งในและต่างประเทศกว่า 20 รางวัล.

ไทยพาณิชย์เป็นสุดยอดองค์กรที่ น่าทำงานแห่งปี

ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นองค์กรเดียว ในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล “สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานประจำปี 2551” หรือ Great Workplace Award 2008 จาก Gallup-U.S.A