ผู้จัดการประสานงานคดี

ผู้จัดการประสานงานคดี (AVP level)


Job Descriptions:

• ควบคุมการจัดสรรคดีแพ่ง งานบังคับคดี งานคดีล้มละลาย งานเจ้าหนี้ภายนอก งานคดีขับไล่ งานสืบทรัพย์ และการดำเนินการตามหมายคดีต่างๆ ให้กับทนายความภายในและทนายความภายนอกตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้

• เป็นศูนย์กลางและควบคุมการประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของคดี กับ ทนายความภายในและภายนอก

• ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของทนายความทั้งภายในและภายนอก รวมถึงความคืบหน้าของคดีให้อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด และปรับปรุงข้อมูลคดีให้เป็นปัจจุบัน

• กำหนดมาตรฐานสำนักงานทนายความภายนอก รวมทั้งกำกับดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


Qualifications:

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิติศาสตร์

• ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 10 ปี ในการดำเนินคดีแพ่ง คดีล้มละลาย ยื่นคำขอรับชำระหนี้ การบังคับคดี คดีขับไล่ สืบทรัพย์ หรือการควบคุมสำนักงานทนายความภายนอก

• มีใบอนุญาตทนายความ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

• มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี


Interested candidate, please submit your CV to pattaraporn.kamtabnam@scb.co.th

For more information Tel. 02-795-3831

ข่าวอื่น ๆ

27/10/59 สมัครและสัมภาษณ์ทันที..ทั่วประเทศ
26/10/59 สมัครและสัมภาษณ์ทันที - เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SSME)
14/10/59 FIRST RM Trainee