ติดต่อเรา

Recruitment Center, Plaza West ชั้น G กลุ่มทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพ 10900

เบอร์โทรศัพท์: 02-544-3644, 02-544-1332
การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง สำนักงานใหญ่ รถโดยสารประจำทาง สาย 26, 28, 39, 108, 126, 136, ปอ.3, ปอ.39, ปอ. 136, ปอ.543 อาคารชิดลม (ดูแผนที่) รถโดยสารประจำทาง สาย 2, 11, 13, 17, 23, 25, 40, 48, 54, 58, 60, 62, 71, 72, 73, 77, 93, 96, 99, 140, 204, 501, 508, 511, 512, 513 ศูนย์แจ้งวัฒนะ (ดูแผนที่) รถโดยสารประจำทาง สาย 52, 150, 166, 356