คำแนะนำด้านความปลอดภัยอื่นๆ

วิธีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัย

 • เมื่อท่านเข้า Web Site ของธนาคารเพื่อทำธุรกรรม ที่โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ ตรง Option ไม่เลือกฟังก์ชั่นการบันทึกค่าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้จำค่า User ID และรหัสผ่าน เมื่อเข้าสู่ https://www.scbeasy.com
 • ให้ท่านทำการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ และหมั่นทำการ Update Signatureให้ทันสมัย เพื่อป้องกันไวรัสชนิดใหม่ๆ
 • ทำการ Update Security Patches ของระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อลดช่องโหว่ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย
 • ทำการเคลียร์หรือล้างค่าแคชของเว็บเบราว์เซอร์และประวัติในการใช้อินเทอร์เน็ต หลังจากที่มีการเข้าใช้งานในแต่ละครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลบัญชีของท่านถูกลบออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกัน
 • ถ้าท่านกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ต้องแน่ใจว่าไม่มีการตั้งค่าในการ Share File และ Printer และทำการปิดการใช้งาน เมื่อมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 • ให้ทำการสำรองข้อมูลสำคัญๆ ของท่านเป็นประจำ สม่ำเสมอ
 • นำเทคโนโลยีการเข้ารหัสมาใช้งาน เพื่อปกป้องข้อมูลที่มีความสำคัญ

วิธีป้องกันรหัสผ่านของท่าน

 • ตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย 8 หลัก ประกอบด้วยตัวเลข ตัวอักษร และอักขระพิเศษ
 • ไม่ตั้งรหัสผ่านโดยใช้ user-id หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ
 • ให้ใช้วิธีการจำ แทนการเขียนหรือจดรหัสผ่านไว้ตามที่ต่างๆ
 • ให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 3 เดือน
 • รหัสผ่านสำหรับการเข้าสู่ https://www.scbeasy.com ไม่ควรเหมือนกันกับระบบอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับ Online Banking
 • ไม่ควรใช้ตัวเลข ตัวอักษร ซ้ำกันเกิน 2 ตัว ในการตั้งค่ารหัสผ่านในแต่ละครั้ง
 • ในขณะที่ป้อนรหัสผ่านหรือข้อมูลลับใดๆ ต้องมั่นใจว่าไม่มีใครแอบดูอยู่ และไม่ให้มีการใช้รหัสผ่านร่วมกับผู้อื่นๆ
 • ห้ามไม่ให้เปิดเผยรหัสผ่านให้กับคนอื่นๆ โดยเด็ดขาด แม้แต่พนักงานของธนาคารเอง

การใช้ One-Time Password (OTP)

 • ไม่บอกหรือเปิดเผยค่า One time Password ให้บุคคลอื่นทราบ
 • หากท่านทำการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบได้ที่ SCB Call Center โทร 02-777-7777

การใช้อีเมลให้ปลอดภัย

 • ไม่ให้ที่อยู่อีเมลแก่คนที่เราไม่รู้จัก
 • ไม่เปิดอีเมลจากคน หรือองค์กร/ธุรกิจที่เราไม่รู้จัก
 • อีเมลที่ท่านได้รับอาจเป็นเรื่องหลอกลวง โฆษณาชวนเชื่อที่ไม่เป็นความจริง เป็นจดหมายลูกโซ่ และอาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์แนบมากับอีเมล ดังนั้นหากท่านได้รับอีเมลที่ไม่รู้จักหรือน่าสงสัยในลักษณะดังกล่าว ห้ามเปิดไฟล์ใดๆ และให้ทำการลบเมล์นั้นทิ้งทันที
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของลูกค้าผ่านทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ หากท่านได้รับอีเมลหรือโทรศัพท์ในลักษณะดังกล่าว อย่าตอบกลับหรือให้ข้อมูลใดๆ

วิธีและการป้องกัน Spyware

Spyware เป็นโปรแกรมที่แฝงมาขณะเล่นอินเทอร์เน็ตโดยจะทำการติดตั้งลงไปในเครื่องของเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว และจะทำการเก็บพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเรา รวมถึงข้อมูลบางอย่างเช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, E-Mail Address ซึ่งอาจจะรวมถึงรหัสผ่าน หรือหมายเลขบัตรเครดิตของเราด้วย

ทำอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยง Spyware

 • ระวังเรื่องการ Download โปรแกรมที่ไม่รู้จักจากเว็บไซต์ต่างๆ
 • ระวังอีเมลที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแจกโปรแกรมฟรี โปรแกรมที่เกี่ยวกับการกำจัด Spyware เป็นต้น
 • ระหว่างการใช้งานอินเทอร์เน็ต ถ้ามีหน้าต่าง Pop Up ขิ้นมาบอกให้คลิกปุ่ม Yes ต้องใช้ความระมัดระวัง ท่านควรคลิ๊กตรงเครื่องหมาย "X" แทนการคลิกปุ่มใดๆ โดยเฉพาะบริเวณป้ายโฆษณา หากท่านกดปุ่ม Yes เป็นการยืนยันว่าให้มีการติดตั้งโปรแกรมซึ่งอาจเป็น Spyware
 • ขณะใช้งานอินเทอร์เน็ต และต้องมีการลงทะเบียนเพื่อให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนั้น ท่านต้องมั่นใจว่าเป็นเว็บไซด์ที่ท่านตั้งใจ และมีความน่าเชื่อถือ แต่ถ้าหากไม่มีความจำเป็นใดๆ ควรหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนดังกล่าว
 • หากท่านสงสัยว่าได้ทำการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่รู้จัก ซึ่งอาจเป็นโปรแกรม Spyware ท่านสามารถเรียกดูรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง เพื่อทำการ Remove โปรแกรมที่ไม่รู้จักนั้นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ติดตั้งโปรแกรม Anti-Spyware ที่สามารถตรวจสอบ Spyware ที่อาจแฝงตัวอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านที่จะแจ้งเตือนให้ท่านทราบ และทำการลบสปายแวร์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทันที
 • ไม่ดาว์นโหลดไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรมจากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ