แนวทางป้องกันและระวังในการใช้งาน Online Banking

ธนาคารมีให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านเครื่อง PC ,Notebook , Tablet หรือ Smart phone เช่น สอบถามยอดเงิน ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ชำระค่าสาธารณูประโภค หรือซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ได้ด้วยตัวท่านเอง การใช้งานบริการนี้ ผู้ใช้ควรระมัดระวังเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็น User name, Password หรือ PIN ต่างๆ ให้เป็นความลับ เนื่องจากมีการหลอกลวงเพื่อขโมย User Name ,รหัสผ่านหรือหมายเลขบัตรเครดิต เพื่อนำไปทำธุรกรรมแทนท่าน เรียกเทคนิคนี้ว่า "Phishing" โดยส่ง E-mail มายังท่าน เสมือนกับว่า E-mail ถูกส่งมาจากธนาคาร หากท่านหลงเชื่อ ทำการเปิด E-mail และคลิก Linkเข้าไปยัง Website ปลอม ก็อาจจะโดนขโมยข้อมูล ดังกล่าว ท่านอาจถูกสวมรอยการเข้าใช้งานเพื่อทำธุรกรรมแทนท่านได้

 

 • ให้ท่านทำการออกจากระบบโดยการ log out ทุกครั้ง หลังทำธุรกรรมออนไลน์เรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันการลักลอบแอบใช้งานจากผู้ไม่ประสงค์ดี
 • ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ หมายเลขบัตรเครดิต เลขที่บัญชี รหัสผ่าน ต่างๆ แก่บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
 • ให้ท่านสังเกตุและตรวจสอบ URL ที่เชื่อมโยงมายัง Website ของธนาคารว่าถูกต้อง และมี "s" ต่อท้าย ดังนี้ https://www.scbeasy.com แล้วหลังจากท่านคลิ๊กเข้าสู่ Website ธนาคาร
 • ให้ตั้งค่าการล็อคหน้าจอในการเข้าเครื่อง Smart phone & Tabletด้วยรหัสผ่านที่ยากต่อการเดา เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีทำการแอบอ้างนำมาใช้ทำธุรกรรมการเงินแทนท่าน กรณีที่ท่านทำเครื่อง Smart phone & Tablet สูญหายหรือถูกขโมย
 • ให้ท่าน Download และใช้ Application ของธนาคารโดยตรงเท่านั้น
 • ท่านไม่ควรใช้ Smart phone & Tabletที่ผ่านการ Jailbreak หรือ Root ซึ่งเป็นเครื่องที่ผ่านการดัดแปลงระบบปฏิบัติการ ซึ่งมีความเสี่ยงในการถูกดักขโมยข้อมูลหากใช้เชื่อมต่อเพื่อทำธุรกรรมออนไลน์
 • ให้ท่านติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ และหมั่นอัพเดท Signature ให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัย เช่น Personal Firewall (กรณีระบบปฏิบัติการเป็น Windows ควรเปิดใช้งาน Windows Firewalls และอัพเดท Security Patch อย่างสม่ำเสมอ)
 • ให้ท่านหลีกเลี่ยงการใช้งานหรือติดตั้งระบบปฎิบัติการและโปรแกรมต่างๆ ที่ไม่ถูกต้อง ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันโปรแกรมแอบแฝง (โทรจัน/สปายแวร์) อยู่ในโปรแกรม
 • กรณีที่ท่านต้องการทำธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์ ท่านควรหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตสาธารณะ รวมถึงฟรี Wifi ซึ่งอาจเป็น Wifi ปลอมที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นมา เพื่อดักจับข้อมูลสำคัญ เช่น User ID และ Password
 • ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Smart phone & Tabletของตนเองเท่านั้น ในการทำธุรกรรมทางการเงินโดยหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องเช่า เครื่องที่ใช้งานร่วมกัน ตามสถานที่ต่างๆ เช่น เครื่องในห้องสมุด เครื่องในร้านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
 • ติดตามข่าวสาร คำเตือนจาก website ของธนาคาร ,ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับกลโกง วิธีการใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างสม่ำเสมอ
 • ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ ในทุกระบบที่ใช้รหัสผ่านเดียวกัน และไม่กลับมาใช้รหัสผ่านนั้นอีก
 • ธนาคารไม่มีนโยบายส่งอีเมลที่มี Link ให้ท่าน Click หรือส่ง SMS มีลิงค์เพื่อเข้าสู่ระบบใดๆ ของธนาคาร หรือ เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ/Smart phone เพื่อทำงานควบคู่กับ SCB Easy Net หรือสอบถามข้อมูลส่วนตัวใดๆ ผ่านทางอีเมล หากท่านต้องการเข้าสู่บริการ SCB Easy Netหรือระบบใดๆ ของธนาคาร กรุณาพิมพ์ URL เพื่อเข้าใช้งาน www.scbeasy.com ด้วยตัวท่านเอง เท่านั้น
 • เมื่อท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบ เพื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารสามารถติดต่อกับท่านได้ทันท่วงที กรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกี่ยวกับบัญชีของท่าน
 • ตรวจสอบบัญชีธนาคารของท่านเป็นประจำ และติดต่อกับธนาคารทันทีหากท่านพบรายการที่ผิดปกติ

 • ในกรณีที่มีเหตุน่าสงสัย ดังต่อไปนี้

  • หากท่านไม่เห็นการเข้าสู่โหมด "https://..." หลังจากเข้า Website ของธนาคารแล้ว แนะนำให้ท่านทำการปิด Browser ทันที และไม่ให้ทำรายการธุรกรรมใดๆ
  • แม้ว่าท่านจะเข้าสู่โหมดความปลอดภัย "https://..." แต่ถ้าหากมีการแจ้งเตือนเรื่อง the SSL Certificate ว่าไม่ใช่เป็นใบรับรองของธนาคารไทยพาณิชย์ แนะนำให้ท่านทำการปิด Browser ทันที ไม่ให้ทำรายการธุรกรรมใดๆ
  • หากท่านได้กรอกข้อมูลไปในเว็บไซต์ปลอม (Phishing Website) แล้ว กรุณาติดต่อธนาคารโดยด่วน เพื่อทำการเปลี่ยน Password หรืออายัดหรือปิดบัญชีที่ผูกไว้กับการทำธุรกรรมออนไลน์ ว่า User ID และรหัสผ่านได้รั่วไหลแล้ว
  • หากท่านพบเห็นเว็บไซต์หลอกลวงซึ่งมีจุดประสงค์ในทางไม่ดี ให้ท่านติดต่อมายัง Call Center ของธนาคารได้ที่หมายเลข 02-777-7777 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือส่งอีเมลมาที่ security@scb.co.th