คำแนะนำและข้อสังเกตุในการใช้เครื่อง ATM ให้ปลอดภัย

ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในการใช้ตู้ ATM คือ การขโมยข้อมูลบัตร ATM (ATM Skimming) มิจฉาชีพอาจ ติดตั้งเครื่อง Skimmer ที่ตู้ ATM ซ่อนติดอยู่กับช่องรับบัตร เพื่อคัดลอกข้อมูลแถบแม่เหล็กของบัตร ATM ที่ถูกเสียบผ่าน หลังจากได้ข้อมูลบนบัตรแล้ว มิจฉาชีพจะพยายามขโมยรหัสบัตร (PIN) โดยแอบติดตั้งกล้องรูเข็มเพื่อทำการบันทึกภาพ ในขณะที่เรากดรหัส บนแป้นพิมพ์อยู่นั้น หรือทำแป้นพิมพ์ปลอมมาครอบแป้นพิมพ์จริง เพื่อบันทึกรหัสขณะที่เรากดทำรายการ จากนั้นจะนำข้อมูลที่คัดลอกมาได้ใส่ในบัตรปลอม แล้วจึงนำบัตรปลอมนั้นไป กดเงินที่ตู้ ATM ตามสถานที่ต่างๆ

หมายเหตุ : Skimmer คืออุปกรณ์ที่ใช้อ่านข้อมูลแถบแม่เหล็กจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่นบัตรเครดิต, บัตร ATM

 

 • ก่อนใช้บัตรทุกครั้ง หมั่นสังเกตความผิดปกติของตู้ ATM เป็นประจำ เช่น

  • ช่องเสียบบัตรมีลักษณะแตกต่างไปจากปกติหรือไม่ มิจฉาชีพอาจแอบติดตั้งอุปกรณ์ Skimmer
  • แป้นพิมพ์มีลักษณะหนากว่าปกติหรือไม่ มิจฉาชีพอาจนำแป้นพิมพ์ปลอมมาครอบแป้นพิมพ์จริง เพื่อบันทึกรหัสขณะที่เรากดทำรายการ
  • มีการติดกล่องใส่ใบปลิวบริเวณหน้าเครื่องหรือไม่ มิจฉาชีพอาจซ่อนกล้องในกล่องนั้น เพื่อแอบบันทึกภาพในขณะที่ท่านกดรหัสหรือไม่
  หากพบลักษณะผิดปกติ ดังกล่าว ท่านสามารถโทรแจ้งธนาคารที่ Call Center หมายเลข 02-777-7777 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 • ขณะที่ใส่รหัสของบัตร ATM ควรใช้มือป้องเพื่อบังแป้นพิมพ์และยืนติดกับตู้ ATM ป้องกันการแอบบันทึกภาพ หากคนร้ายติดตั้งกล้องรูเข็มเพื่อบันทึกภาพขณะท่านกดแป้นพิมพ์เพื่อใส่รหัส
 • สมัครใช้บริการ SMS Alert ซึ่งเป็นบริการแจ้งเตือนทาง SMS เข้าเครื่องโทรศัพท์มือถือของท่านทันที เมื่อมียอดเงินโอนเข้าหรือออกจากบัญชี ซึ่งช่วยให้ท่านทราบว่ามีเงินถูกโอนออก และท่านไมได้เป็นคนทำรายการ ก็จะสามารถแจ้งธนาคารถึงเหตุผิดปกติ และอายัดบัตรได้อย่างทันท่วงที
 • อย่าหลงเชื่อผู้อื่นที่ท่านไม่รู้จัก ที่พยายาม แนะนำท่านให้ทำธุรกรรมตามขั้นตอน โดยที่ท่านไม่เข้าใจหรือไม่คุ้นเคย ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม การทำธุรกรรมหรือการสมัครใช้บริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ต้องกระทำด้วยตนเอง และตามความสมัครใจเท่านั้น
 • อย่ามอบบัตรเอทีเอ็มให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และควรระมัดระวังบุคคลที่พยายามเข้ามาเกี่ยวข้องขณะทำรายการ
 • พยายามใช้เอทีเอ็มเครื่องเดิมเป็นประจำ เพราะหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องจะสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย
 • เลือกใช้เครื่องเอทีเอ็มที่ติดตั้งในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ ปลอดภัย เช่น ตามร้านค้าที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หรือในสาขาของธนาคาร เป็นต้น
 • หากเครื่องเอทีเอ็มเกิดขัดข้องและบัตร ATM ของท่านติดอยู่ในเครื่อง โปรดแจ้งธนาคาร Call Center หมายเลข 02-777-7777เพื่ออายัดบัตรทันที (ซึ่งบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่ามิจฉาชีพอาจจงใจทำให้เครื่องเอทีเอ็มขัดข้อง เพื่อให้เจ้าของบัตรใช้เครื่องใกล้เคียงที่ติดตั้งระบบโจรกรรมข้อมูลไว้แล้ว)
 • เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในกรณีถอนเงินจำนวนมากตามลำพัง หรืออยู่ในบริเวณที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
 • ตั้งรหัสผ่านให้คาดเดาได้ยาก และควรเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่ฝากบัตรและมอบรหัสให้ผู้อื่นไปทำรายการแทน
 • ไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าที่จะมาให้ความช่วยเหลือในกรณีบัตรถูกยึด หากไม่มั่นใจให้แจ้งอายัดบัตรที่ Call Center หมายเลข 02-777-7777 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานบัตร ATM อย่างสม่ำเสมอ
 • เปลี่ยนรหัสบัตร ATM เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีนำข้อมูลไปใช้