SCB Service Center we are here to help ศูนย์บริการลูกค้า SCB Service Center

We are here to help.

เพื่อนที่พร้อมช่วยเหลือ


ศูนย์บริการลูกค้ารูปแบบใหม่ เกิดจากความตั้งใจที่จะมอบความสะดวกสบาย อบอุ่นใจ และการดูแลอย่างใกล้ชิดให้กับลูกค้าทุกครั้งที่มาใช้บริการ ศูนย์บริการ SCB Service Center แห่งนี้จึงถูกออกแบบให้มีบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง ในสไตล์ห้องนั่งเล่นในสวน พร้อมแนวคิดใหม่ที่รวม การให้บริการ บุคลากร และระบบที่ทันสมัยของธนาคารทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อแก้ปัญหา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ลูกค้าอย่างจริงใจ และเป็นกันเอง เพิ่มศักยภาพในการให้บริการเสมือนเพื่อนที่พร้อมช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ

ประสบการณ์ใหม่ที่ใกล้กันมากกว่าเดิม


ศูนย์บริการลูกค้า SCB Service Center พร้อมให้ความช่วยเหลือ รับเรื่อง ติดตาม ให้คำปรึกษา และแก้ไขทุกปัญหาให้กับลูกค้าบุคคลของธนาคาร นอกจากนี้ยังมีโซน Cashless Lifestyle ที่มาพร้อมหน้าจออัจฉริยะขนาดใหญ่ที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ด้านดิจิทัล พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแนะนำการใช้งานแอพพลิเคชัน SCB Easy ผลิตภัณฑ์พร้อมเพย์ และเครื่องให้บริการอัตโนมัติตลอดทุกวัน เพื่อให้ลูกค้าได้เตรียมตัวเข้าสู่โลกการเงินแห่งอนาคต

รูปภาพบริการแนะนำและช่วยเหลือ

บริการแนะนำและช่วยเหลือ

รูปภาพบริการด้านผลิตภัณฑ์และเอกสาร

บริการด้านผลิตภัณฑ์และเอกสาร

รูปภาพบริการด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง

บริการด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง

 • บริการข้อมูลการใช้บริการ และโปรโมชั่นต่างๆ
 • ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร
 • รับเรื่องร้องเรียน และติดตามผลการแก้ไขปัญหาการใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร
 • บริการด้านผลิตภัณฑ์เงินฝาก เช่น เปิด – ปิดบัญชี * และปรับ – เปลี่ยนสมุดคู่ฝาก
 • บริการด้านผลิตภัณฑ์บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต เช่น ออกบัตรใหม่กรณีบัตรหาย และสอบถามยอดใช้บริการ
 • บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, อายัด, ขอใช้บริการ และยกเลิกคำขอใช้บริการต่างๆ
 • บริการออกเอกสารสำคัญ เช่น หนังสือรับรองทางการเงิน, รายการเดินบัญชี และสำเนาใบแจ้งยอด


  *เฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำ

 • แนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์ SCB Easy App ผ่าน interactive digital wall และผลิตภัณฑ์ดิจิทัลต่างๆของธนาคาร
 • บริการสมัคร SCB Easy Net และ SCB Easy App
 • บริการฝาก ถอน โอน จ่ายบิล ผ่านตู้อัตโนมัติ
รูปภาพบริการแนะนำและช่วยเหลือ

บริการแนะนำและช่วยเหลือ

รูปภาพบริการด้านผลิตภัณฑ์และเอกสาร

บริการด้านผลิตภัณฑ์และเอกสาร

รูปภาพบริการด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง

บริการด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง

หมายเหตุ

 1. ให้บริการเฉพาะธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด เช็ค และธุรกรรมนิติบุคคล
 2. รายละเอียดการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม