รายละเอียดเกี่ยวกับข่าวและกิจกรรม

กลับสู่หน้าหลัก

SCB ชวนกันทำดี ร่วมใจเก็บขยะ บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี

19/02/2556
บริหารการเงิน นำคณะพนักงานจิตอาสาร่วมใจกันเก็บขยะบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ในโครงการ SCB รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์โลก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่ อ.มวกเหล็ก อ.วังม่วง จ.สระบุรี และอ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
มีเนื้อที่ประมาณ 29,755 ไร่ โดยอยู่ในเขต จ.สระบุรี 27,210 ไร่ และ จ.นครราชสีมา 2,245 ไร่ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่ไม่ทิ้งขยะในจุดที่จัดไว้ให้ จึงประสบปัญหามีปริมาณขยะในบริเวณน้ำตกเป็นจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่อุทยานมีไม่เพียงพอในการทำความสะอาด ดังนั้นบริหารการเงินจึงได้นำคณะพนักงานกว่า 20 คนร่วมเก็บขยะ โดยมี คุณชาตรี โสตางกูร ผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ บริหารการเงิน และ คุณอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า ผู้จัดการกลยุทธ์บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เข้าร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ธนาคารขอขอบคุณและขอชื่นชมพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับสู่สังคม เป็นแบบอย่างในการรณรงค์ให้เห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ต้นน้ำและผืนป่าต่อไป
 
 csr_130219_01.jpg