รายละเอียดเกี่ยวกับข่าวและกิจกรรม

กลับสู่หน้าหลัก

ไทยพาณิชย์มอบเงินสมทบทุนจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติหลังประสบวิกฤตอุทกภัย

06/03/2555
       คุณองค์อร อาภากร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส คุณชัยฤกษ์ เลิศเสรีกุล ผู้จัดการเขตพื้นที่รังสิต และคณะผู้บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารบริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท ให้กับ รศ. นพ. ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ (รพธ.) และ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการบริหาร รพธ. ณ อาคารดุลโสภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้บริการแก่สังคมด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ

12-02-21-01.jpg