แลกไมล์สะสม บินฟรี! ได้เร็วกว่า*


17 บาท = 1 ROP ไมล์
( ทุกๆ 1,700 SCB Rewards แลกรับ 1,000 ไมล์ )
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ทุก 15 บาท = 1 แอร์เอเชีย BIG POINT
( ทุกๆ 1,500 SCB Rewards แลกรับ 1,000 BIG POINT )
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ทุก 20 บาท = 1 FlyerBonus Point
(ทุกๆ 2,000 SCB Rewards แลกรับ 1,000 FlyerBonus Points )
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


*การใช้คะแนนแลกไมล์สะสม กำหนดต้องแลกขั้นต่ำ 1,000 ไมล์ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกคะแนนสะสมเป็นไมล์ของสายการบิน