แนะนำวิธีการใช้บัตรเครดิตอย่างไรให้ปลอดภัย

การเก็บรักษาบัตรและรหัสบัตรเครดิต

 • เมื่อท่านได้รับบัตรเครดิตใหม่ หรือบัตรต่ออายุ โปรดตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ/นามสกุลบนหน้าบัตรแล้วเซ็นชื่อบนแถบลายเซ็น ด้านหลังบัตรทันที
 • เก็บรักษาบัตรเครดิตไว้กับตัว และหมั่นตรวจสอบว่าบัตรเครดิตอยู่ครบอย่างสม่ำเสมอ
 • เพื่อความปลอดภัย ให้ท่านเก็บรหัสบัตรและตัวบัตรเครดิตแยกออกจากกัน โดยเก็บรหัสบัตรเครดิตไว้เป็นความลับ ท่านเป็นคนเดียวที่รู้รหัส โดยห้ามจดรหัสไว้ด้านหลังบัตร หรือจดใส่กระดาษพร้อมบัตรเครดิต
 • ไม่ควรใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตั้งเป็นรหัสผ่านของบัตรเครดิต ได้แก่ ข้อมูลจากบัตรประชาชน เช่น วันเดือนปีเกิด บ้านเลขที่ หมายเลขบัตรประชาชน ทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งง่ายต่อการเดา มิจฉาชีพสามารถนำมาใช้เป็นรหัสเพื่อถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)
 • ให้ระวังรักษาค่ารหัส CVV ที่อยู่ด้านหลังบัตรเครดิต เพราะเป็นข้อมูลที่ต้องใส่สำหรับกรณีที่ท่านทำธุรกรรมออนไลน์ สั่งซื้อสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต

ข้อควรระวังในการใช้บัตรเครดิต

 • เขณะรูดบัตรเพื่อชำระสินค้าหรือบริการในร้านค้า หรือสถานบริการต่างๆ ควรให้อยู่ในสายตาของท่านเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลบัตรเครดิต และลักลอบทำรายการชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • เตรวจสอบชื่อบนบัตรเครดิตทุกครั้งหลังได้รับบัตรคืนจากร้านค้าว่าเป็นของท่าน เพื่อป้องกันร้านค้าคืนบัตรผิดมาให้
 • เตรวจชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร และจำนวนเงินในใบบันทึกรายการ(Sales Slip) ให้ถูกต้องก่อนเซ็นชื่อลงนามให้เหมือนลายเซ็นด้านหลังบัตรเครดิต และเก็บ Sales Slip ทุกใบไว้เพื่อตรวจสอบรายการเทียบกับใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ทุกเดือน
 • เให้เก็บรักษา หรือทำลายใบบันทึกรายการ (Sales Slip) และ Statement บัตรเครดิตทุกครั้ง หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำข้อมูลไปใช้
 • เการซื้อสินค้า/บริการผ่านทางโทรศัพท์ (Telephone Order) หากท่านยังไม่ตัดสินใจที่จะซื้อสินค้า โปรดอย่าแจ้งหมายเลขบัตรเครดิตแก่พนักงานขาย
 • เเมื่อใช้บัตรเครดิตกดเงินสดจากตู้ ATM ควรใช้มือปิดในขณะที่ทำการกดรหัส และตรวจสอบตู้ ATM ว่ามีอุปกรณ์แปลกปลอมที่น่าสงสัยว่าจะเป็นเครื่อง Skimming ข้อมูลที่ตู้หรือไม่(อ่านวิธีการใช้เครื่อง ATM อย่างไรให้ปลอดภัยในหัวข้อ ATM)
 • เไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าที่จะมาให้ความช่วยเหลือในกรณีบัตรถูกยึด (บัตรติดอยู่ที่เครื่อง ATM) หากไม่มั่นใจให้แจ้งอายัดบัตรที่ Call Center หมายเลข 02-777-7777 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 • เเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ อีเมล โปรดแจ้งธนาคาร เพื่อให้สามารถติดต่อแจ้งข้อมูลความเคลื่อนไหวบัตรเครดิตของท่านได้
 • เห้ามเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิต หรือรายละเอียดทางการเงินแก่บุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นยืมบัตรเครดิตของท่านไปใช้ รวมถึงไม่ป้อนข้อมูลบัตรเครดิตในเว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก
 • เกรณีบัตรสูญหายต้องรีบโทรแจ้งอายัดบัตรทันทีที่ศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์ 02-777-7777 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 • เไม่ควรถ่ายรูปบัตรเครดิตทั้งด้านหน้าและด้านหลังไว้ในกล้อง มือถือ และโพสต์รูปลงในโซเซียลมีเดียทุกแห่ง

การใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

 • เพื่อความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้า/บริการผ่านทางอิน เทอร์เน็ต ท่านควรสมัครลงทะเบียนใช้บริการ Verify by Visa (บัตร Visa) หรือ MasterCard Secure Code (บัตร MasterCard) โดยสมัครฟรีที่ www.scbcreditcard.com
 • อย่าสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือจากเว็บไซต์ ที่ไม่แจ้งที่อยู่หรือหมายเลขติดต่อของผู้ขาย
 • ให้ท่านเก็บหลักฐานการสั่งซื้อสินค้า/บริการไว้ทุกครั้ง เช่นหลักฐานการโอนเงิน เลขที่บัญชีที่โอน
 • กรณีที่ท่านใช้สมาร์ทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ ท่านต้องแน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ของท่าน มีการติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันไวรัสและมัลแวร์ และมีการอัพเดทโปรแกรมป้องกันไวรัสดังกล่าวให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
 • ให้ทำธุรกรรมกับร้านค้าหรือธนาคารที่มีการเชื่อมต่อแบบ https:// เท่านั้น เพราะเป็นวิธีที่มีการเพิ่มความปลอดภัย ด้วยการสร้างช่องการสื่อสารแบบเข้ารหัสข้อมูลระหว่างเครื่องผู้ใช้งานและ เครื่องผู้ให้บริการ หากมีผู้ไม่หวังดีดักจับข้อมูลก็จะไม่สามารถเข้าใจข้อมูลนั้นได้ เพราะมีการเข้ารหัสข้อมูลแล้ว
 • ไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ คอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ หรือคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน หรือซื้อสินค้า/บริการทางออนไลน์
 • ไม่ควรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ของท่านเข้ากับ Free Wi-Fi ที่ไม่รู้จัก เพื่อเข้าทำธุรกรรมทางการเงิน
 • อย่าเปิดไฟล์ เพื่อติดตั้งหรือ Run ไฟล์/โปรแกรมที่แนบมากับอีเมลจากแหล่งที่ไม่รู้จักโดยเด็ดขาด
 • ห้ามกำหนดค่าเพื่อบันทึก User ID /Password ในการ log in เข้าสู่ระบบ บนเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน โดยท่านต้องเคลียร์หรือล้างค่าแคช พร้อมประวัติการทำรายการที่เก็บไว้ที่เว็บเบราเซอร์ของท่านออกอย่างสม่ำเสมอ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของลูกค้าผ่านทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ หากท่านได้รับอีเมลหรือโทรศัพท์ในลักษณะดังกล่าว อย่าตอบกลับหรือให้ข้อมูลใดๆ